Cách thực hiện
1. Cánh hoa : Giấy màu hồng:
- Vẻ và cắt theo mẫu;
- Hoa đào có nhiều loại: có loại một lớp, hai lớp hoặc ba lớp cánh. Bài này thực hiện hoa một lớp cánh (trường hợp muốn làm hoa có hai lớp cánh thì cắt theo mẫu, cách thực hiện cũng như này này, nhớ đặt lớp cánh sau so le với lớp cánh trước)
- Dùng kim xuyên lỗ giữa cánh hoa;
- Đặt cánh hoa lên lòng bàn tay, dùng cán bút có đầu tròn ấn mạnh lên từng cánh hoa từ ngoài vào cho cong lên.
2. Đài: Giấy màu hồng:
- Vẽ và cắt theo mẫu;
- Xuyên tâm cánh đài, dùng đầu kim móc tai ấn từng cánh từ ngoài vào cho hơi cong lên
3. Nhụy
- Dùng cọng đồng nhỏ dài 6cm bẻ gập lại một đầu, cột giữa một đoạn chỉ trắng dài 2,6 cm gồm 20 sợi (nếu muốn giống thật hơn có thể vuốt chỉ với keo lỏng cho sợi chỉ được cứng);
4. tạo hoa
- Phết hồ dưới chùm nhụy;
- Xuyên cọng nhụy vào giữa cánh hoa, dán dính cánh hoa vào
- Phết hồ dưới hoa, dán dính cánh đài, xen kẽ với cánh hoa;
- Quấn dưới đài một chút gòn gần bằng hạt tiêu, rồi dùng băng giấy nâu quấn kín nụ gòn, quấn luôn cọng đồng.
- Cuống hoa đào ngắn và to hơn cuống hoa mai
5. Nụ hoa
- Dùng cọng đồng bẻ cong đầu, quấn cứng từng nụ gòn tròn nhiều cỡ: cỡ hạt lớn bằng đầu câu viết;
- Cắt giấy tròn màu hồng gói kín nụ gòn bằng cách đặt nụ gòn vào giữa miếng giấy tròn, gập đôi miếng giấy lại, vuốt mí giấy cho sát, xong gấp mỗi bên hai nếp gấp ngược chiều nhau.
- Cắt bằng giấy rộng 3mm, một đầu cắt vài răng cưa.
- Giữa phần răng cưa làm đài, quấn sát từ chỗ các nếp gấp trở xuống (cuống nụ cũng hơi to)
6. Trình bày
- Gán hoa lên cánh đào khô;
- Vì cuống hoa đào hơi to nên thay vì quấn cuống hoa vào cánh, ta chừa cuống hoa một đoạn ngắn, rồi cắt giấy nâu dán lên cánh hoa giay.(Nguồn: Cách làm hoa đào bằng giấy | Đồ Dùng Gia Đình)

Từ khóa: SEO, Làm SEO, Vé máy bay

View more latest threads same category: